تازه نوشته ام داغ بخوانید

 شما تیزبینانه رصد می شوید

آیا شما هم سال نو را  کتاب به دست آغاز می کنید ؟ شب های یلدا حافظ و فردوسی میهمان  خانه ی شما هستند ؟شب های قدر کتاب در

روایت پژوهی گام به گام …

  دومین اجرای وبینار روایت پژوهی روایت پژوهی گام به گام گذر از روزهای سخت.. روز ۱۲ اسفند بود صفحه ی گروه را باز کردم بازهم پوستر..بازهم وبینار.. خسته

اوستا

نقل  است  اوستا را بر دوازده هزار  پوست  گاو  نوشته  بودند  خدا  خیرشان دهاد  حداقل  در برابر  خوردن یک  گاو  به  اندازه  ی  یک پوست گاو مثلا حدود  شصت